JUDr. Zina Mášová

Sídlo: Brno
Kontakt: masova@vfh.cz
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Zaměření

  • právní servis v otázkách rodinného práva
  • zastupování a právní pomoc nezletilým
  • komplexní poradenství při převodech vlastnictví k nemovitostem
  • obchodní právo závazkové a společenstevní

Specializace

  • rodinné právo včetně mezinárodních aspektů
  • soudnictví ve věcech mládeže
  • nemovitosti
  • litigace (rozhodčí a soudní řízení)

Jazyky

  • anglický jazyk
  • ruský jazyk

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČ:29307601, DIČ:CZ29307601, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 73100

O kanceláři . Náš tým . Kontakty . Cenová politika . Speciální nabídky . Publikační činnost . Kariéra . Naši partneři .