Zdravotnické právo

Dovolujeme si nabídnout specializovaný právní servis pro zdravotnická zařízení. Naše advokátní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na oblast zdravotnictví a zdravotnického práva, známe tedy potřeby zdravotnických zařízení, máme zkušenosti s vyřizováním jejich agendy a výborně se orientujeme v problémech, s nimiž se tato setkávají. Dokážeme jim tak poskytnout rychlou a efektivní právní pomoc, jakož i eliminovat či alespoň minimalizovat rizika jejich činnosti a úspěšně tyto bránit před negativními důsledky případných nežádoucích výsledků lékařských zákroků. To vše za příznivou cenu, kterou můžeme poskytnout zásluhou vysoké časové efektivity plynoucí z mnohaleté praxe a hluboké znalosti zdravotnického práva.

Za zvýhodněných cenových podmínek pak zdravotnickým zařízením nabízíme několik balíčků právních služeb, obsahujících základní právní pomoc pro zahájení a vedení běžné činnosti, jež jsou určeny zejména pro malá a střední zdravotnická zařízení. Jedná se o následující balíčky:

Dokumentace lékaře. Tento balíček obsahuje vzory dokumentů, jež zdravotnické zařízení potřebuje k vedení své činnosti. Zdravotnické zařízení tak obdrží vzory informovaných souhlasů, souhlasů zákonných zástupců, negativních reversů, apod., včetně popisu běžných situací s návodem k jejich řešení. Odměna za tento balíček je jednorázová.

Zahájení činnosti. Tento balíček zahrnuje balíček „Dokumentace lékaře“ a vedle toho dále obsahuje vzory dokumentů nutných pro zahájení činnosti zdravotnického zařízení. Zdravotnické zařízení tak obdrží vzory smluv se spolupracujícími lékaři a zdravotnickým personálem, smluv na užívání ordinace a jeho vybavení, apod., a to včetně popisu kroků nutných pro zahájení činnosti. Odměna za tento balíček je jednorázová.

První právní pomoc. Tento balíček zahrnuje okamžitou právní pomoc v podobě telefonické konzultace nebo osobní právní asistence pro naléhavé případy v měsíční hodinové dotaci dle volby klienta. Odměna za tento balíček je měsíční paušální částkou ve výši dle hodinových dotací služby.

Právní servis. Tento balíček zahrnuje balíček „Dokumentace lékaře“, balíček „Právní pomoc“ a dále obsahuje právní konzultace veškerých právních témat v měsíční hodinové dotaci dle volby klienta. Odměna za tento balíček je měsíční paušální částkou ve výši dle hodinových dotací služby.

Kontakt 

Zodpovědné osoby:
Mgr. Vladislava Křivová
Tel.: +420 541 425 555
Fax: +420 541 213 156
E-Mail: krivova@vfh.cz

Mg. Martin Karlín
Tel.: +420 541 425 555
Fax: +420 541 213 156
E-Mail: karlin@vfh.cz

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČ:29307601, DIČ:CZ29307601, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 73100

O kanceláři . Náš tým . Kontakty . Cenová politika . Speciální nabídky . Publikační činnost . Kariéra . Naši partneři .