Hromadné platební rozkazy

Produkt „Hromadné platební rozkazy“ je komplexní služba, která je určena pro věřitele - majitele generických pohledávek, které nejsou dosud způsobilé k exekuci – tj. nejsou vykonatelné a je nutné vykonatelnosti dosáhnout ve formálním řízení před soudem. Nejčastěji se může jednat o nejrůznější druhy nedoplatků např. v rámci prodeje spotřebního zboží, splátkového prodeje, leasingového nájmu, nebo jiných generických úhrad, které jsou co do podstaty svého vzniku obdobné, nejčastěji dle formulářové či stále se opakující smlouvy s obdobným druhem plněním byť např. jiného výrobku či služby za jinou cenu. Podmínkou realizace tohoto produktu je generalizovatelnost obdobných nároků, která umožňuje hromadnou výrobu návrhů na platební rozkazy.

Charakteristika produktu

Předáním dostatečného množství obdobných jednoznačných žalobních nároků získává klient velmi výhodné podmínky, kdy naše AK přebírá značnou část podnikatelského rizika plynoucího zejména z nemajetnosti žalované osoby, případně prohry ve sporu. S počtem předaných kauz se snižuje podnikatelské riziko klienta připadající na jednu kauzu.

Využitím této služby může klient dosáhnout značných finančních i personálních úspor, protože komplexní starosti s pohledávkovou agendou jsou cele přeneseny na naši advokátní kancelář.

V případě vítězství ve sporu, kdy dlužník není zcela nemajetný, mohou být v konečném důsledku veškeré činnosti naší advokátní kanceláře hrazeny v celém rozsahu žalovaným dlužníkem, stejně tak náhrada soudního poplatku, a to v rámci přisouzených nákladů řízení, tj. celá služba může být za splnění podmínek pro klienta zcela zdarma. *

Podrobnější informace o produktu Hromadné platební rozkazy Vám rádi poskytneme, pokud nás budete kontaktovat.

Kontakt

Zodpovědná osoba:
Mgr. Zdeněk Brunclík
Tel.: +420 541 425 581, +420 541 425 582, +420 541 425 583
Fax: +420 541 425 512
E-Mail: brunclik@vfh.cz


*  Pokud se jedná o pohledávku s tarifní hodnotou nad 50tis Kč a bude vymožena, v opačném případě hradí věřitel pouze minimální hotové výdaje dle cenové regulace AT, odměnu advokáta věřitel nehradí nikdy.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČ:29307601, DIČ:CZ29307601, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 73100

O kanceláři . Náš tým . Kontakty . Cenová politika . Speciální nabídky . Publikační činnost . Kariéra . Naši partneři .