Cenová politika

Naším cílem je nabídnout klientům ceny, které jim umožní za ekonomicky výhodných podmínek čerpat prvotřídní právní služby. Cenová politika kanceláře je založena zejména na individuálních potřebách a požadavcích klientů, komplikovanosti a náročnosti řešených případů, termínů zpracování a případné nezbytnosti aplikace cizího práva či cizího jazyka.

S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné upozornit, že výsledná cena práce je pro klienta odlišná případ od případu, kdy standardní sazba naší advokátní kanceláře činí 3.000,- Kč bez DPH za jednu hodinu práce. Nicméně po dohodě s klientem je možno sjednat fixní odměnu, tedy odměnu za konkrétní službu, popř. i paušální měsíční odměnu. V každém případě je odměňování vysoce individuální záležitostí odvislou vyjma náročnosti a požadavku klienta, též na dlouhodobosti a frekvenci případné spolupráce.

Ať již je cena sjednávána kterýmkoliv výše uvedeným či jiným způsobem, je samozřejmostí, že klient, není-li dohodnuto či zavedeno jinak, je vždy předem informován o předpokládaném objemu práce, očekávaných nákladech (zahrnující i informace o případném cestovném aj.), a to včetně způsobu určení odměny advokátní kanceláře. Současně je klient informován i o případných dalších nákladech, které mu mohou vzniknout, jako například soudní a jiné poplatky či povinnost úhrady nákladů protistrany v případě neúspěchu ve sporu.

Dovolujeme si též upozornit, že zejména u nových klientů je v některých případech s ohledem na rozsah práce a další aspekty, účtována záloha před započetím samotných prací. V případě nutnosti uhradit zálohu je vždy klient před objednáním našich služeb informován o této skutečnosti. Platby za naše služby jsou zpravidla prováděny v měsíčních platbách na základě vystaveného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou je vyúčtování služeb, avšak v individuálních případech je možné sjednat jiné platební podmínky.

Mimosoudní řešení případných spotřebitelských sporů
Primárním cílem naší práce je vždy spokojený klient. Nicméně jsme též povinni veškeré spotřebitele zdvořile upozornit na mimosoudní orgán řešící spotřebitelské spory mezi spotřebitelem a advokátem. Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČ:29307601, DIČ:CZ29307601, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp. zn. 73100

O kanceláři . Náš tým . Kontakty . Cenová politika . Speciální nabídky . Publikační činnost . Kariéra . Naši partneři .